oczyszczacze powietrza

Air Med Pro

Certyfikowana jakość powietrza

To jedyne urządzenie, które przy swojej kompaktowej, mobilnej budowie, potrafi w pomieszczeniach zamkniętych oczyszczać powietrze do stopnia medycznego (certyfikat niezależnych laboratoriów). Przeznaczony do używania w gabinetach lekarskich, pracowniach stomatologicznych, domach opieki.

Wiele obecnych produktów na rynku nie jest w stanie dorównać poziomowi oczyszczania powietrza i często nie posiada certyfikatów potwierdzających stosowania technologii ESP, która jest sercem urządzenia AirMedPro. Technologia kosztowna, lecz umożliwiająca osiągnięcie wyśmienitych efektów.

Technologia oczyszczania katalitycznego Plasma-TVOC

Podczas działania katalizatora powstają jony tlenu (O -, O +) i rodnik hydroksylowy (hydroksyl), które generują się w filtrze elektrostatycznym.

Jony tlenu i rodniki hydroksylowe silnie utleniają się i reagują z toksycznymi związkami organicznymi, które ulegają natychmiastowej degradacji do CO2 i H2O. W tym samym czasie organiczne wolne rodniki, powstające podczas reakcji, mogą nadal utleniać się i przyśpieszać rozkład toksycznych związków organicznych, takich jak bakterie, grzyby, a zwłaszcza wirusy, które tracą w ten sposób swoją aktywność i zdolność rozmnażania.

Technologia sterylizacji jonowej i bakteriobójcza lampa UV-C

Urządzenie wyposażone w system ESP wytwarza wysokoenergetyczne aktywne jony, które są w stanie zniszczyć wszystkie rodzaje struktur komórkowych bakterii, wirusów i pleśni. Wraz z zamontowaną lampą bakteriobójczą UV-C, wytwarzającą światło ultrafioletowe w zakresie od 200 do 280 nm, urządzenie może sprostać w walce z algami oraz działać dezynfekująco za pomocą promieni ultrafioletowych. Ta szczególna długość fali dezaktywuje DNA mikroorganizmów, hamuje zdolność do reprodukcji, w wyniku czego do braku zarażenia. Działanie lampy UV-C unieszkodliwia mikroorganizmy takie jak bakterie, pleśń, zarodniki, wirusy poprzez wyłącznie proces fizyczny a nie chemiczny, ponieważ promienie ultrafioletowe zostają wchłonięte przez jądra komórek, zmieniając strukturę wiązań molekularnych DNA (kwasu deoksyrybonukleinowego), który organizmy używają do rozmnażania się. Tracąc zdolność rozmnażania się, stają się nieszkodliwe, ponieważ po napromieniowaniu UV-C giną, a populacja mikroorganizmów szybko maleje.

Urządzenie Air Med Pro zostało tak zaprojektowane, aby zmniejszyć maksymalnie prędkość przepływu powietrza przez sekcję bakteriobójczą UV-C. W ten sposób dzięki intensywności promieniowania i powolnemu przepływowi powietrza uzyskujemy jego dodatkową sterylizację.

Technologia kontroli aktywnego ozonu.

Filtry ESP w przypadku wysokociśnieniowej jonizacji powietrza wytwarzają pewien procent ozonu. Tak jak już wspominaliśmy, tlen trójwartościowy ma silne działanie wiruso i bakteriobójcze. Tym samym jest niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia. Dlatego należy przestrzegać stałych norm narzuconych przez WHO: w granicach do 0.1 do 0.05 ppm w pomieszczeniach zamkniętych, by nie uszkodzić błon śluzowych dróg oddechowych. Nowoczesna technologia wykorzystana w Medical Air Pro gwarantuje, potwierdzone certyfikowanymi testami, produkcję ozonu na poziomie nie większym niż 0.012 ppm, dużo mniejszym niż normy światowe. Produkowana ilość ozonu sterowana jest mikroprocesorem, który reguluje wartość napięcia elektrycznego jonizatora i kolektora, utrzymując jego niski poziom.

Ten system sterowania, będący wynikiem opatentowanej przez nas technologii, pozwala również uniknąć zwarć i iskier w sekcji ESP, gdy filtry są bardzo zabrudzone. Czujnik mierzy poziom cząstek stałych zgromadzonych na płytkach kolektora i wskazuje za pomocą kontrolki konieczność oczyszczenia urządzenia. Na rynku istnieją proste urządzenia wykorzystujące technologie aktywnej elektrostatycznej filtracji powietrza, jednakże żadne z nich nie ma elektronicznego zarządzania napięciem zasilania tak jak Medical Air Pro, który jest jedynym urządzeniem zdolnym do utrzymania niskiego poziomu ozonu – 0.012 ppm – pięć razy niższy niż minimalne wymaganie Światowej Organizacji Zdrowia.

Air Med Pro 200

Air Med Pro 500 / 1000

Oczyszczacze powietrza